15 ildən artıq bir müddətdə Respublikada fəaliyyət göstərən digər kollektivlərlə bərabər, “Gidromaşservis”
QSC də, ölkə əhalisinin və sənayenin etibarlı surətdə elektrik enerjisi ilə təminatı üzrə Dövlət proqramının
həyata keçirilməsi yolunda yeni elektrik yarımstansiyalarının tikintisi, fəaliyyətdə olanların genişləndirilməsi
və yenidən qurulması ilə məşğul olmuşdur. 

Son 2 ildə 6 yeni yarımstansiyanın inşası və 6-sının müasirləşdirilməsi yolu ilə 12 yarımstansiya istismara
verilmiş, on kilometrlərlə yüksək gərginlikli elektrik-hava xətləri çəkilmişdir.
Yeni tikilənlər:
- 110/35/10 kV “Yeni Biləsuvar” yarımstansiyası
– Biləsuvar rayonunda;
- 35/10 kV “Xocavənd” yarımstansiyası –
Beyləqan rayonunda;
- 110/10 kV “Xocalı” yarımstansiyası – Goranboy
rayonunda;
- 110/35/10 kV “Zobucuq” yarımstansiyası – Füzuli
rayonunda;
- 35/10 kV “Zarağan” yarımstansiyası – Qəbələ
rayonunda;
- 10/0,4 kV qapalı yarımstansiyası – Qəbələ rayonunda.

 

 

“Gidromaşservis” QSC kollektivinin gücü ilə 35/6 kV “Nardaran-2”, Ağdam rayonunda 110/35/10 kV “Təzəkənd” yarımstansiyalarının, “Dördyol-1”, “Dördyol-2” və “Təzəkənd” yaşayış məntəqələrinin energetika şəbəkəsinin yaradılması həyata keçirilmişdir.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Füzuli rayonunda 110/35/10 kV “Zobucuq” yarımstansiyası.      

 

 

                                                                                

 

 

110/10 kV “Xocalı” yarımstansiyası.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Beyləqan rayonunda 35/10 kV “Xocavənd” yarımstansiyası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       

Qəbələ rayonunda 35/10 kV
“Zarağan” yarımstansiyası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağcabədi” yarımstansiyası işçi rejimdə.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

330 kV “Ağcabədi” yarımstansiyası – Ağcabədi rayonunda (280
MVA gücündə ikinci avtotransformatorun quraşdırılması);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

110/35/10 kV “Naftalan” yarımstansiyası – Goranboy rayonunda (yarımstansiyanın genişləndirilməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ərazinin relyefindən, bəzi hallarda dağlıq və bataqlıq üzündən texnikanın tam gücü ilə işləyə bilməməsindən asılı olmayaraq, “Gidromaşservis” QSC-nin elektrik quraşdırıcıları insanların etibarlı elektrik enerjisi mənbələrindən yararlanmaları üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər.

 
 
 
 Torpaq xətlərinin uzunluğu
    • 100 kv – 260 км
    • 35 kv – 23 км

Yeraltı xətləri uzunluğu

    • 100 kv – 14 3 км
    • 35 kv – 13 км