AZE | ENG | RUS

Sahil mühafizə konstruksiyaları
Tamamlanmış layihələr

Səlyan, Neftçala və İmişli rayonlarında həyata keçirilmişdir:
  – Kür və Araz çayları boyunca mövcud torpaq bəndlərin qaldırılması və möhkəmlən-dirilməsi – 20000 p/m.;

Masallı rayonunda:
 – Vilyaşçay yatağının möhkəmləndirilməsi – 750 p/m.

Salyan rayonunda
 2 ay ərzində uzunluğu 8,1 km olan torpaq bənd tikilmişdir.

Torpaq bəndin hündürlüyü 4.1 m,
təməl eni – 21.0 m,
yuxarı hissəsi – 8.0 m təşkil edir.

s4_01a
Vilyaşçayın yatağının möhkəmləndirilməsi
Masallı rayonu
s4_01b
Qazıntı və dəmir-beton işləri
s4_01c
Torpaq bənd
Səlyan rayonu