KARYERA

GİDROMAŞ SERVİS QSC

Bizimlə işləmək və karyera qurmaq istəyən üçün

Bizimlə işləmək və karyera qurmaq istəyən üçün

Yüksək keyfiyyət və inşaatın vaxtında başa çatdırılması – “Gidromaşservis” QSC-ni xarakterizə edən əsas meyarlardır. Səhmdar Cəmiyyətin kollektivi əbəs yerə 9001:2008 Beynəlxalq Keyfiyyət Standartının sertifikatına layiq görülməmişdir. Məhz yuxarıda göstərilənlərə, həm də, rəqabət qabiliyyətli olduğuna görədir ki, şirkətimiz sifarişçi təşkilatların keçirdikləri tenderlərdə mütəmadi olaraq, qalib gəlməkdədir. Şirkətin qiymət siyasətinin formalaşması sahəsində ən mühüm olanı ondan ibarətdir ki, avadanlığın, məmulat və
digər məhsulun təminatçısı rolunda birbaşa istehsalçı-zavodlar çıxış edirlər. Bunun nəticəsində də, vasitəçilərin iştirakına ehtiyac qalmır və birbaşa, maneəsiz olaraq, sifarişçilərin istək və iradları istehsalçılara çatdırılır. Digər müsbət hal kimi, yerləşdirilən avadanlığın zəmanətli istismarının təmin olunması məqsədilə, sazlamaburaxılış
işlərinə quraşdırıcı-hami təşkilatların cəlb olunması təcrübəsini göstərmək olar.

Vakansiyalar